Բարի գալուստ Ամասիայի միջնակարգ դպրոց

ՀՀ   Շիրակի մարզի  <<Ամասիայի  միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ը ավանդույթներով  հարուստ դպրոց է: Լինելով   համայնքի  միակ   դպրոցը   պատկերացնում   է  իր առաքելությունը,   կրթական նոր տեխնոլոգիաների  ներդրման,  կրթական անհատականացման շնորհիվ  որակյալ կրթություն ստանալու համար   անհրաժեշտ  պայմանների  ձևավորում: Դպրոց,  որտեղ  կարող  են   հաջողությամբ   սովորել   բոլոր  երեխաները: Համայնքի  հետ  ակտիվ   համագործակցող  : Հետագա  կյանքում  սովորողների  ինքնահաստատման  համար  անհրաժեշտ  գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձեռք բերման  բարենպաստ կրթական  միջավայրի  ապահովում: Համաշխարհային  մշակույթին   ծանոթ,   հայրենասեր  քաղաքացու  ձևավորում: